YouTube Google Maps E-mail
"Jogról, fehéren - feketén."
jogimegoldasok.hu
Home Megtámadhatatlan végrendelet

Az utolsó akarat védelme,tanácsok a megalapozott,és nehezen támadható végrendelkezéshez

 

Az utolsó akarat,a végrendelet megalkotása,és elhelyezése az emberi élet egyik legfontosabb momentuma,hiszen egy élet munkájáról és a szeretteinkről való gondoskodásról szól.Ugyanakkor, lévén szó jelentős értékekről,gyakori az hogy az érintettek nem veszik tudomásul az örökhagyó akaratát,azt másképpen, vagy teljesen eltérően értelmezik,és sok esetben nem riadnak vissza akár becstelen módon az örökhagyó akarata ellen cselekedni, azt meghiúsitani szándékozó perek indításától sem.Sajnos ekkor már a végrendelet tevőjét nem lehet meghallgatni,szándékát megismerni.

A végrendelettekkel kapcsolatos jogi szabályozás igen szigorú,így elég egy formai hiba egy dátum,egy sorszám, kihagyása a tanukkal kapcsolatos eljárás elmulasztása,vagy más hasonló alaki tévedés és máris érvénytelenné válik a végrendelet.Hangsúlyozom ez esetben a végrendelet akkor is érvényét veszti,ha teljesen nyilvánvaló örökhagyó szándéka,és senki nem vonja kétségbe a tartalmát,sőt a bíróságnak méltányosság gyakorlása sem áll módjában.Az alaki okok miatti érvénytelenség azonban gondos előkészítéssel és figyelemmel elkerülhető,sőt az alapos munkával előre szinte bizonyossággal kizárható.Természetesen bármely végrendelet megtámadható,azonban a megtámadás sikere előre csökkenthető,akár ki is zárható.

A lényeg a pontos, alakiságokról szóló tökéletes ismeret,a gondos okiratszerkesztési munka.Számos hasonló perben vettem részt,és ezidáig általam készített végrendeletet,sikerrel nem támadtak meg.

Folytatása  következik a további érvénytelenségi okokról….