YouTube Google Maps E-mail
"Jogról, fehéren - feketén."
jogimegoldasok.hu
Home Közlekedési baleset

Mit kell tennie, ha közlekedési balesetbe kerül?


Ha már megtörtént a baleset az első és legfontosabb aranyszabály, hogy a helyszínt soha ne hagyja el, amíg a vezetők közötti egyeztetés, vagy a rendőri intézkedés le nem zárult, illetőleg a legkisebb sérülés lehetősége, vagy gyanúja is bárkinél fennállhat. Ennek az oka, hogy a bíróságok mind a vétkes, mind a vétlen járművezetőnél komoly büntetéssel sújtják azt, aki a baleset színhelyét a körültekintő vizsgálat és valamennyi személyi és anyagi sérülés számbavétele nélkül elhagyja. Ennek következményei sok esetben súlyosabbak, mint ha utólag kiderül, hogy a járművezető szeszesital befolyása alatt állt.


Ha rendőri intézkedés történik
 :


Alapvető jogosultsága, hogy a rendőri helyszínelés során csak és kizárólag olyan iratokat írjon alá, amelyeket előzőleg elolvasott és amelyek pontosan tartalmazzák a nyilatkozatát. Jogában áll az intézkedő rendőröket a helyszínen található nyomokról, vagy fellelt tanúk nevéről jegyzőkönyv felvételére kérni, és mindazt kérhetjük jegyzőkönyvbe venni, amit a baleset során fontosnak találunk. Joga van tisztázni és az intézkedés során kideríteni, hogy az első rendőri meghallgatást az eljáró hatóság milyen minőségében folytatja, tehát bátran rákérdezhet, hogy tanúként, avagy gyanúsítottként hallgatják ki, aminek jelentősége abban áll, hogy tanúként igazat  kötelesek mondani, míg gyanúsítottként akár a nyilatkozattételt meg is tagadhatja. Ez utóbbi joggal akkor célszerű élni, ha a baleset során elszenvedett sérülés vagy sokkhatás miatt nem  biztos a nyilatkozataiban, tart tőle, hogy pontatlanul emlékszik, vagy pontatlanul fogalmaz. Ez esetben jogában áll azt is kérni, hogy az eljárás egy későbbi szakában, az eseményeket végiggondolva, és a sérüléseket kiheverve tehessen nyilatkozatot. Mindig gondosan olvassa el az elmondásáról felvett nyilatkozatot és csak ez után írja alá, a jegyzőkönyvet, mert a későbbiek során ezen nyilatkozat megváltoztatása a szavahihetősége elvesztésének kockázatával jár.Ha az eseményt tanú látta, vagy egyéb bizonyítékról szerzett tudomást, ragaszkodjon ennek a jegyzőkönyvbe vételéhez.


Ha kizárólag anyagi károk keletkeztek:


Fektessünk súlyt a másik gépjármű és gépjárművezető adatainak pontos megismerésére, lehetőség szerint egyeztessük az illető jogosítványában, forgalmi engedélyében szereplő adatokat, és rendkívül fontos, hogy a gépjárműre kötött kötelező biztosítás adatait rögzítsük, kötvényszám, a biztosított és a biztosító neve, címe. A kárbejelentési űrlapok kitöltésénél, amennyiben nem vitás a felelősség, helyezzünk súlyt arra, hogy a vétkes járművezető a felelősségét írásban elismerje és ezt aláírásával tanúsítsa. Lehetőség szerint gondoskodjunk tanúk jelenlétéről is.

Rendkívül sok felesleges eljárástól kímélheti meg magát, ha ezen adatok rendelkezésre állnak, hiszen a későbbi kárrendezés jogalapját teremtik meg. Amennyiben a felelősséget elismerő fél személyazonosságával, gépkocsija tulajdonjogával kapcsolatosan bárminemű gyanús körülményt észlel, kérjen rendőri intézkedést, amelynek megállapításairól jegyzőkönyv készül, ennek másolatára jogosultak vagyunk. Így a kárigény érvényesítésekor már kizárjuk annak lehetőségét, hogy a károkozás ténye vitatott legyen, kizárólag az összegeken folyik majd az eljárás, amely így lényegesen rövidebb lesz.

Természetesen egy rövid ismertető lehetőségeit meghaladja a balesetekkel és a kárrendezéssel kapcsolatos valamennyi tudnivaló részletes ismertetése, amennyiben a fenti szempontok betartása esetén megteremtjük az esélyt magunknak, hogy felkészültebben gyors és szakszerű eljárások elé nézzünk, akár a felelősség megállapítása, akár a kárrendezés körében.

Stratégia és taktika a balesetokozással vádolt személy védelmében:

Rövidesen…..