YouTube Google Maps E-mail
"Jogról, fehéren - feketén."
jogimegoldasok.hu
Home Jogosítvány bevonása

Jogosítvány bevonása

 

A közlekedési bűncselekmények jelentős részében, így az ittas vezetés, és a súlyosabb következménnyel járó balesetokozás esetén az intézkedő rendőr a vezetőtől a gépjárművezetői engedélyt a helyszínen elveszi. Amennyiben ez nem történik meg, a későbbiekben a rendőrségi eljárás megindításával egyidejűleg a rendőrség intézkedik arról, hogy az elkövető lakóhelye szerint illetékes okmányiroda a gépjárművezetői engedélyt vonja vissza és jegyezze be a közlekedési nyilvántartásba a vezetői jogosultság szünetelésének tényét. Sajnos ezen okmányirodai határozatok – e sorok írója szerint – törvényellenesen azonnal, fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtják ezeket az intézkedéseket. A jogosítvány bevonása a büntetőeljárás jogerős befejezéséig tart, és e határidőben bármilyen hosszú ideig lehet bevonva a jogosítvány. A büntető eljárások között pedig nem ritka az olyan, amely 2-3 évig, vagy esetleg még tovább elhúzódik. Így sokszor hosszabb ideig bevonásra kerül a jogosítvány, mint amit a későbbiekben a bíróság büntetésként kiszab, illetve az is előfordul, hogy amennyiben a bíróság a járművezetőt felmenti, úgy ártatlanul szenvedi el a fenti intézkedést. E honlap tulajdonosa ezen állapot megszüntetése érdekében alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságánál, amelynek elbírálásra jelenleg folyamatban van. A méltánytalanul hosszú ideig tartó bevonás kizárólag úgy kerülhető el, ha megfelelően indokolt és írásos kérelemmel fordul a gépjárművezető az ügye szerinti illetékes ügyészséghez, akinek jogában áll méltányosságból a gépjárművezetői engedélyt “ideiglenesen” visszaadni. E sorok írójának több éves munkája eredményeképpen 2007. decemberétől a Főváros területén e körben az ügyészséghez benyújtott kérelmeket már részletes indokolással ellátott határozatban kell elbírálni, amely ellen biztosítani kell a törvényes jogorvoslati jogosultságot is. A jogosítvány visszaadásának ügyészi feltételrendszere ez idő szerint (2007. december) állampolgárok számára megismerhető jogforrásban nem szerepel, így az tételesen nem írható körül, kizárólag az egyedi ügyek gyakorlata enged következtetést arra, hogy mely esetekben teljesíti az ügyészség az ügyfél ilyen irányú kérelmét.