YouTube Google Maps E-mail
"Jogról, fehéren - feketén."
jogimegoldasok.hu
Home Ír gázoló

Az Ír gázoló nyomában. Kérdezzen a család ügyvédjétől online! Írja meg véleményét.

Naprakész válaszok a blogon.

 Az Ír gázoló ügye,avagy harcunk a tisztességes eljárásért. 

 

Az ügy története:

2000. áprilisában egy ír állampolgár Leányfalun halálra gázolta ügyfeleim két kiskorú gyermekét. A büntetőeljárás ellene megindult, de a bíróság 500.000 Ft biztosíték (óvadék) ellenében engedélyezte számára, hogy az eljárás távollétében folytatódjék, és ő hazautazhasson. Ezt követően született meg a jogerős ítélet, amely szerint a gázoló három éves fogházbüntetést kapott. Az ügy anomáliái, az ő külföldi állampolgárságából, illetőleg az akkor még Magyarországon gyerekcipőben járó biztosíték (óvadék) részletes szabályozatlanságából adódtak. Ő ugyanis jogszerűen hagyta el Magyarországot, amely ténynél fogva az eljárás befejeződése után a magyar hatóságoknak volt a kötelességük értesíteni őt, arról, hogy a kiszabott büntetés letöltése érdekében Magyarországon kell jelentkeznie. Ez a magyar hatósági kezdeményezés nem járt sikerrel, ebben elsősorban az ír hatóságok sajátos jogértelmezése is szerepet játszott, amely EU tagállam lévén, számomra kevéssé elfogadható. A magyar bíróságok ezt követően nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, amelyet az ír hatóságok teljesítettek is, és a gázolót őrizetbe vették. Ekkor kezdődött meg az szégyenletes eljárás, amelynek során általam ismeretlen okból az ír hatóságok szőrszálhasogató módon próbálták értelmezni a nemzetközi normákat és arra a következtetésre jutottak, hogy azért mert biztosíték (óvadék) ellenében hagyta el Magyarországot, az illető nem minősül szökésben lévőnek, és mivel az iratokat részére nem kézbesítették, szerintük az sem bizonyított, hogy a börtönbe vonulási kötelezettségéről tudomással bír, majd egy napon belül az illetőt szabadlábra helyezték.(Ehhez tudni kell, hogy a biztosíték (óvadék) nem mentesít a börtönbüntetés letöltése alól és ezt az ír hatóságoknak is tudniuk kellett volna). Az ügy 2008. év elején úgy tűnt teljesen reménytelenné válik, hiszen az Ír Legfelsőbb Bíróság végső határozatában kimondta, hogy az elkövető nem szökött meg Magyarországról – és börtönbe vonulási kötelezettségét sem bizonyos hogy ismeri – és így kiadatásának nincsen helye, úgyszintén Írország sem kívánja végrehajtani a magyar ítéletet. A sértetti család és jogi képviselőjük – jómagam – ezidáig az eljárásban különösebb aktivitást nem kívánt tanúsítani, a két ország igazságszolgáltatására bízta azt, hogy ez a kérdés megoldásra kerüljön, illetőleg a magyar igazságszolgáltatás tekintélye Írország által is elismerésre kerüljön. Mivel az Ír Legfelsőbb Bíróság elutasító döntését ügyfeleimmel egyetértésben mélyen felháborítónak találtam, kérelmeztük az Igazságügyi Minisztériumban a kiadatási iratok részünkre történő bemutatását, és megismerését. Ezen irattanulmányozáson átolvastuk az iratokat, majd ismételten megvizsgáltuk a rendelkezésre álló bírósági anyagokat és ekkor az iratok között megtaláltam azt a perdöntő okiratot, amelyet az ír gázoló Magyarországon írt alá éspedig az őrizetbevételéből való szabadulását követően. Mivel az irat beérkezését a bíróság iktatta, az aláírás és az irat aláírásának helye egyértelműsíti, hogy nevezett akkor tért vissza Magyarországra, amikor már az ellene folyó eljárás valamennyi eleméről, így a börtönbüntetés letöltésére szóló felhívásról is hitelt érdemlően értesült, Megállapítottam, hogy az eljárás kedvező befejezésére reális esély van, a kérdéses magyarországi tartózkodása és ismételt hazautazása már egyértelműen megállapíthatóvá teszi, hogy a bevonulási kötelezettségéről tudott, annak ellenére távozott ismételten Magyarországról, és így az ír jog és ír logika szerint is szökésben lévőnek minősül. Írásbeli beadványt terjesztettem elő az Igazságügyi Miniszterhez, bemutattam a kérdéses iratot, és ezek áttanulmányozását követően az Igazságügyi Minisztérium arra az álláspontra helyezkedett, hogy a fentiekkel kiegészült adatokra hivatkozással ismét kéri a nevezett kiadatását. Az okirat olyan mértékben meggyőző és perdöntő bizonyíték, hogy reális jogi vélemény és reális ír bírósági álláspont nem születhet más, mint hogy az ír bíróságok egy új eljárásban igenis teljesíteni fogják Magyarország kérését és kiadják az elkövetőt. Az ezen eljárás megkezdésétől az ügy véleményem szerint bizonyosan rendeződni fog. Mivel jelen ügy elsősorban a sértettek megnyugvását, de ugyanilyen erővel a Magyar Igazságszolgáltatás tekintélyének helyreállítását is célozza, úgy döntöttem, hogy a rövid tényeket okulásképpen honlapomon közzéteszem és az eljárás eredményéről olvasóimat tájékoztatom.

2009.október.

A magyar Igazságügyminisztérium újra kibocsájtja a kiadatási kérelmet, az ír gázolót letartóztatják. Óvadék ellenében pár napon belül szabadlábra helyezik és lakhelyelhagyási tilalmat rendelnek el. Az ügy bírája ugyanaz a Dr. Michel Pearth, aki korábban már megtagadta a gázoló kiadatását. Érdekessége az ügynek, hogy pont ő, aki korábban a magyarországi óvadék szabályok hiányosságaira hivatkozva alapozta a döntését, maga is ezt az intézményt alkalmazza. Rossz előjelnek tekintettük a döntést de ennek ellenére bíztunk a korrekt eljárásban. A bíró kitűzte a tárgyalást, amelyen az ír gázoló rendszeresen arra hivatkozik, hogy a felkészülése további időt vesz igénybe.


2010 tavasz.

A bíró tárgyalásokat tűz ki, azonban azokat nem tartja meg, mert az ír gázoló még mindig nem tudott felkészülni a tárgyalásra. Felháborítónak látjuk az eredménytelen és sikertelen 8 tárgyalást, ezért írásbeli kérelmet intéztünk a Dublini bíróságnak, Dr. Michael Pearth bírónak , amelyben kérjük a tájékoztatásunkat, és lehetőséget arra, hogy a tárgyaláson részt vegyünk. Dr Michael Pearth helyett egy bírósági titkár válaszol, lényegében semmi érdemi adatot nem tartalmaz, hacsak nem azt, hogy ha akarunk részt vehetünk a tárgyaláson, de szerinte további halasztás várható.

2010 július 1

Ekkor vette át a fent nevezett bírósági titkár a következő kérelmünket, amelyben az iratok másolatait és további tájékoztatást kértünk. Mind a mai napig nem méltatott bennünket válaszra.

2010.július 22-27

Két újabb elhalasztott tárgyalás, végleg megszűnt a bizalmunk az ír igazságszolgáltatásban. Ír jogot ismerő szakértő véleményét kérjük, aki megerősíti, hogy ez az eljárás az ír jog szerint is “furcsa”.


2010. augusztus 1.

Nem vagyunk hajlandóak tovább szó nélkül tűrni ezt az eljárást, döntöttünk. Dr. Michael Pearth bírót elfogultnak tartjuk vagy azért mert képtelen kézben tartani az ügyet, vagy döntésképtelen, vagy elfogult az ír gázoló javára a mi terhünkre. Kérjük ezt a bírót az ügy további elbírálásából kizárni. Válasz nem érkezik.

2010. október 25.

Egyes meg nem erősített hírek szerint október 28-án újabb tárgyalás várható az ír gázoló kiadatása ügyében.

Nehéz felfogni, hogy mi lehet annak az oka, hogy ez az eljárás idáig húzódik. Mindenek előtt szeretnék egy nagyon fontos félreértést tisztázni. Ennek az Írországi eljárásnak nem az ír gázoló által elkövetett cselekmény a tárgya, hiszen azt a Magyar Bíróságok törvényesen és jogerősen elbírálták, a bűnösségét megállapították és kiszabták a szabadságvesztés büntetését. Ez az eljárás már nem kerülhet felülbírálatra, hiszen Írország a Magyar Bíróság ítéletét köteles tudomásulvenni és elismerni.

Az eljárás tehát már nem az ügyről folyik, hanem kizárólag arról, hogy az illető a kiszabott büntetést kezdje meg letölteni és a magyar hatóságok kérelme alapján Magyarországon. Ennyi és nem több az a kérdés, amiben az Ír bírónak dönteni kell, azaz, hogy az elkövető azonos-e a Magyar Bíróságok előtt elítélt személlyel, és amennyiben azonos, úgy nincs más jogi lehetőség mint az, hogy az illetőt a magyar hatóságoknak ki kell adni. Ezért érthetetlen, hogy miért kell az ügyben 11 tárgyalást tartani, amelyek mindegyike azért kerül elhalasztásra, “mert az elítélt és a védője nem tudott felkészülni a tárgyalásra”. Nem tudjuk ezt elfogadni és ha bármely sajátos rendelkezésére hivatkoznak az ír jognak, akkor is azt kell állítanunk, hogy az ír jog és az EU tagság kizárja azt, hogy ebben az ügyben bárminemű további halasztásra kerüljön sor. Zavaró és nem megnyugtató tényként kellett megállapítanunk, hogy az Ír bíróság beadványainkra és leveleinkre egyáltalán nem válaszol, és így, mivel megkérdőjeleztük az eljáró bíró elfogulatlanságát, sajátos, hogy kérelmünkről mind a mai napig nem született sem döntés, sem válasz.

Figyelemmel kísérjük a most tartandó tárgyalást, fokozott várakozással tekintünk a fejleményekre, és készen állunk arra, hogy a Strassbourgi Bíróság előtt megindítjuk az Ír Állam ellen a nemzetközi pert. Számunkra az ügy megnyugtató rendezésén felül a magyar élet tisztelete, a Magyar Bíróságok és hatóságok tekintélyének megtartása és megóvása, mindenképpen megvalósítandó cél, ezért nem tágítunk az ügy végső törvényes lerendezésének igényétől.

Tekintettel az eddig történtekre, nem tudunk elképzelni olyan eseményt vagy történést, amely alapján ne folytatnánk további munkánkat az ügy megnyugtató befejezéséig.

2010. október 30.

Ime a benyújtott panasz:

Dr. Tóth István
ügyvéd

bankszakjogász

Criminal Courts of Justice
Court’s President,
Parkgate Street
Dublin 8
Ireland

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyarországi Zoltai család ügyvédjeként a Tobin Ciaran Francis ellen dr. Michael Pearth bíró úr által 2009 259 EXT. vezetett eljárás kapcsán

panaszt

teszek Önnél az alábbiak szerint:

  • A bírósághoz intézett e-mail üzeneteinkre az utóbbi időben egyáltalán nem érkezik válasz és a korábbiakban válaszoló Danny McElhinney úr által korábban megadott címen a levelek megérkezését senki nem igazolja vissza.
  • Aggodalommal szemléljük, hogy Pearth bíró úr akként vesz részt az eljárásban, hogy évekkel ezelőtt ugyanezen ügyben már hozott döntést, így kérdezzük, hogy az ír jog szerint pártatlannak minősül-e a bíró úr.
  • A sajtóhírek alapján már 12 tárgyalás múlt el anélkül, hogy az ügyben érdemi döntés születne, amiért is kérdezzük, hogy az ír jog szerint kellő határozottsággal vezeti –e Pearth bíró úr az ügy folyamatát.
  • Mi az oka annak, hogy a korábbi kérésünknek megfelelően semmilyen érdemi tájékoztatást, vagy iratot nem kapunk meg a bíróságtól. Kérdezzük, hogy titkos-e az eljárás.
  • Korábban jeleztük, hogy kétségeink vannak Pearth bíró úr elfogulatlanságát illetően, ami elfogultsági indítvány volt, kérdezzük, hogy miért nem bírálták el, és miért nem kaptunk erről értesítést.
  • Az ügyben keletkezett magyar ítélet legjobb tudomásunk szerint jogerős, és Írországban is elfogadott. Kérdezzük, hogy rendelkezésre áll-e a magyar ítélet, bárki, vagy bármilyen szerv kétségbe vonja-e annak kötelező érvényét.
  • Mivel ilyen módon mint az ügy valódi sértettjei távol kerültünk az ügy megismerésétől, kérdezzük, hogy mi, vagy ki korlátozza az ezzel kapcsolatos jogainkat.

Fentieket panaszként terjesztjük Ön elé, kérve annak kivizsgálását és részünkre írásbeli válasz megadását

Ps.In as much the court wishes to answer and from this direction sends a notification so we send off our submission in English

Budapest, 2010. november 8.

Tisztelettel: dr. Tóth István

2011 február 11.

A mai napon meghozott határozatával a dublini bíróság úgy rendelkezett, hogy kiadja Magyarországnak az ír gázolót.

Hosszú és küzdelmes út után értük el ezt az eredményt, de nem volt hiába. Ez  az ír határozat egy kicsit nemzeti ügy is számunkra. Elértük azt, hogy a magyar bíróság ítélete nemzetközileg is elismerésre került, és bizonyítottuk azt, hogy valóban egyenrangú félként tudunk  a magyar család védelme érdekében nemzetközi szinten is eljárni. A mai határozat örömmel tölt el elsősorban ügyvédként, mert ügyfeleim megbízását teljesítettem, örülök az eredménynek magánszemélyként és magyarként is.

2011 november 9.

A mai napon az ír gázoló önként bevonult az ír büntetésvégrehajtási intézetbe, és a Legfelsőbb Bíróság döntéséig őrizetben lesz. Az ügyben már csak a Legfelsőbb Bíróság döntése van hátra, ezt követően az ügy befejeződik. Megnyugvással vesszük tudomásul azt, hogy a kitartás és a befektetett munka meghozta gyümölcsét, és törvényes eszközökkel az igazságot érvényre juttatuk.

2012 junius.20.

Döbbenettel értesültünk arról hogy az Ír Legfelsőbb Bíróság megváltoztatta a korábbi döntést és elutasította Tobin kiadatását.A döntés 3:2 arányban született.A gyerekek Édesapja Dublinban én pedig Budapesten tájékoztattuk a sajtót miszerint nem adjuk fel,nem tűrjük a magyar emberek,a magyar igazságszolgáltatás megalázását,semmibevételét.

A büntetés egy részét ugyan letöltötte,de mi a teljes büntetés kitöltéséért küzdünk tovább.

2012 augusztus 21

Hiszünk az elvégzett munka értékében.Ez az ír ítélet törvénysértő,elfogult,egyoldalú.Miért nem hallgatták meg a magyar felet?Miért nem kapjuk meg az iratokat,miért nem vehettünk részt a tárgyaláson?Ijesztő jogos igazunk keresése,ne lenne tisztességes az eljárásunk?

Nem kesergünk,indítványt tettünk az ír nagykövetségen keresztül az ír igazságügyminiszter felé,előadva érveinket,inditványozva az eljárás megismétlését,ezúttal pártatlanul objektíven.

Múlnak a hetek,és a követség nem ad érdemi választ.Az ír miniszter vajon megkapta a diplomáciai úton előterjesztett indítványunkat?

Jogállam Írország?

2012 szeptember 23.

Az Ír nagykövetség hallgat,ezért  benyújtotam a Strasbourgi Bírósághoz az Írország elleni per keresetlevelét.

 

2012 október 24.

 

Megérkezett a  válasz.A kérelmet befogadja a nemzetközi Bíróság,egyben felkért a teljes nyilatkozatunk és okirati bizonyítékaink megküldésére.

 

2012 október 25

Újabb bizonyítékok kerültek elő,amelyek alapján perújrafelvételt kérhetünk az Ír Legfelsőbb Bíróságtól.

A perújrafelvételi kérelem hamarosan feltöltésre kerül………….

2012 november 8.

Magyarországra érkezik az ír miniszterelnök.Alapozva közjogi méltóságára és emberi tisztességére,egy videoüzenetet küldtünk Neki kérve,hogy találjon megoldást ügyünkre,illetve kértük,hogy személyesen fogadjon minket,ahol levelet adnánk át részére.A megadott időpontban,felkerestük szállodájában,ahol az ír és a magyar nagykövet átvette levelünket és támogatásukról,valamint arról biztosítottak ,hogy Miniszterelnök Úr ismeri ügyünket.

Választ a mai napig nem kaptunk,csak üzenetet a sajtón keresztül,miszerint tehetetlen az ügyben.

Megértettük,köszönjük közreműködését.

 

 

2012 november 29.

 

A mai napon az ügyben eljárt Ír Legfelsőbb Bíróság mind az öt bírójának személyesen és külön-külön elküldtük a perújítási indítványunkat.Íme a kérelem:

                                                                                                ***************

The Supreme Court of Ireland,

Mr.Denham C.J., Murray J., Hardiman J., Fennelly J. O’Donnell J.

Your Honour,

 

 

We are informed you are a member of the Supreme Court Council that made the decision announced on June 19th 2012 refusing the extradition of Ciarán Francis Tobin. We, the father of the victims and their legal representative feel that our rights have been violated and we believe that you have made your decision without having all the necessary data.

 

We have asked your Court in many letters and e-mails to allow us to participate in the proceedings and to inspect the related documentation. However, the Court has been generally unresponsive which means that we cannot know whether you have received our above-mentioned written applications or not. We are not sufficiently familiar with Irish law and we have only been able to found your decision on the Internet, but we feel confident that you have not received the attached official documents (which we had translated to English).

 

As far as we are aware the fundamental legal question in the case of the extradition of Mr Ciarán Tobin is whether he had fled Hungarian jurisdiction or not. We can and wish to prove that Mr Tobin did flee Hungarian jurisdiction and we have good reason to assume that during your proceedings he failed to present certain material facts. It is a fact that on December 20th 2002, following the final decision of the Hungarian court, he sent a petition for pardon to Mr. Ferenc Mádl, President of the Republic of Hungary, a copy of which is attached along with its English translation. In paragraph 3 of page 2 of this petition he himself acknowledges that he received the Hungarian penal authorities’ summons to begin serving his sentence on December 11th, 2002. The document was signed by Mr Tobin in his own hand.

 

The Hungarian authorities permitted Mr Tobin to travel to Ireland during the proceedings on the condition that he delegates a delivery agent lawyer to whom any Hungarian official documents can be delivered legally in his absence. We also attach the declaration of Mr Tobin’s lawyer sent to the court in which the lawyer states that he had notified Mr Tobin about the decisions of the penal authorities together with the summons to begin serving his penalty. However, it becomes clear from the lawyer’s letter that Mr Tobin had broken off all connections with his lawyer, who was forced to resign because of this – that is, he could not fulfil the role he was assigned by the court. Thus, in our view it must be considered a fact that Mr Tobin was officially notified about the starting date of his prison sentence – a fact that he most likely concealed from you – and that he was aware of the fact that by breaking off connections with his lawyer he is attempting to evade the execution of his sentence in bad faith.

 

On the basis of the above-mentioned facts it can be stated that by abusing the law Mr Tobin has created a situation that made it impossible for the Hungarian authorities to contact him which qualifies as an intellectual form of fleeing. On February 7th 2006 Mr Tobin – obviously in secret – visited Hungary as he signed the attached Power of Attorney in Budapest. As the seal of the court shows the new lawyer had acted at the court and had viewed the documents, following which she must have informed Mr Tobin that he has to serve his sentence. (The authenticity of Mr Tobin’s signature has been certified by a forensic expert’s opinion which I will send to you if required.) Therefore – if for no other reason – due to his visit in Hungary on February 7th 2006 Mr Tobin must be considered as being fugitive from justice from this date.

 

As we have already mentioned we are not familiar with Irish law, but we feel certain that on the basis of this evidence and in accordance with Irish criminal law in effect both at the time of the incident and currently, Mr Tobin’s behaviour qualifies as fleeing.

 

Therefore, I ask you to consider our present application as a

 

motion for a new trial

 

aimed at trying the case again with consideration to the material evidence referred to above.

 

It is possible that our present application is not in accordance with the norms of Irish law, in which case we kindly ask you to inform us about the defaults of the present application and about the appropriate procedure for submitting a motion for a new trial. We undertake to meet any requests for necessary documentation or statements without delay.

 

Finally, we respectfully ask you to appreciate the unacceptability of the fact that Mr Ciarán Tobin has failed to send any letter or message expressing his regrets or sympathy for 13 years now. We cannot accept that this man, who has been proven to be responsible for the death of two small children does not get any punishment for his deed.

 

I wish to inform your Honour that we have also applied to the European Court of Human Rights in Strasbourg.

 

 

Yours sincerely,

 

 

Bence Zoltai

 and his

Legal representative

**************

2012.november 30.

Rengeteg kérdést kapunk a kérelem esélyeiről.

Talán kevéssé ismert tény ,hogy az ír Legfelsőbb Bíróság 3:2 arányú megosztott szavazással utasította el a kiadatási kérelmet.Ha csak még egy egy bírót sikerül meggyőznünk az igazunkról,már megtörténik a kiadatás.Márpedig a becsatolt iratok alapján ezt bizonyosra veszem.

 

 

2012. december 03.

Többen kérték ,hogy magyar nyelven is közöljük a perújítási kérelmet.Íme:

 

T. Bíró Úr!

 

 

Tudomásunk szerint Ön az egyik tagja annak a Legfelsőbb Bírósági Tanácsnak, aki a Tobin Ciaran Francis kiadatása tárgyában 2012. június 19-én kihirdetett megtagadó ítéletet hozta. Ebben az ügyben, mint az áldozatok édesapjának és jogi képviselőjének úgy érezzük csorbultak a jogai, de azt is valószínűnek tartjuk, hogy Önök nem minden adat birtokában hozták meg döntésüket.

 

Mi a magunk részéről számtalanszor írásban, e-mail-ben kértük a bíróságot, hogy tegye lehetővé azt, hogy az eljárásban részt vegyünk, annak iratait megtekinthessük, azonban leveleinkre érdemi válasz nem érkezett, így nem tudjuk eldönteni, hogy Önök ezen írásbeli beadványainkat megkapták-e vagy sem. Az Ír jogot természetesen nem ismerjük, az Önök határozatát is csak az interneten találtuk meg, de úgy véljük, hogy jelen levelünkhöz csatolt hivatalos iratok ( amelyeket angolra lefordíttattunk) bizonyosan nem jutottak el Önökhöz.

 

A mi tudomásunk szerint  a Tobin Ciaran Úr kiadatásának alapvető jogi kérdése az volt, hogy nevezett a magyar igazságszolgáltatás elől megszökött-e, avagy sem. Mi bizonyítani tudjuk és kívánjuk, hogy Tobin Úr igenis megszökött a magyar igazságszolgáltatás elől, és alappal feltételezzük, hogy az Önök eljárása során lényeges tényekről nem adott számot. Így Tobin Úr a magyar bíróság jogerős ítéletét követően 2002. december 20-án kegyelmi kérvénnyel fordult a Magyar Köztársaság Elnökéhez dr. Mádl Ferenchez, amely kegyelmi kérelmét magyar és angol nyelven mellékeljük és ennek 2. oldala 3. bekezdésében Ő maga ismeri el, hogy a magyar büntetés-végrehajtástól átvette a 2002.december 11. napjára szóló idézést, amely napon a büntetését meg kellett volna kezdenie.  Az iratot Tobin Ciaran saját kezűleg aláírta.

 

Mivel az ügyben a magyar hatóságok az eljárás alatti Írországba utazását arra figyelemmel engedélyezték, hogy kézbesítési megbízott ügyvédet kell meghatalmaznia, aki részére a távolléte alatt a hivatalos magyar iratokat joghatályosan kézbesíti, mellékelem Tobin Úr ügyvédjének a bírósághoz intézett bejelentését, amelyben az ügyvéd bejelenti, hogy a büntetés-végrehajtási szervekkel kapcsolatban Tobin Urat a büntetés megkezdésére szóló felhívással együtt tájékoztatta,  Tobin Úr azonban az ügyvéd leveléből kitűnően mindennemű kapcsolatot megszakított az ügyvédjével, aki emiatt lemondásra kényszerült, azaz a bíróság által kijelölt szerepét nem tudta teljesíteni. Véleményünk szerint tehát ténynek kell azt tekinteni, hogy Tobin Úr hivatalosan értesítve lett arról, hogy mikor mely időpontban kell börtönbe vonulnia, – ezt feltehetően Önök előtt eltitkolta – mint ahogy tisztában volt azzal is, hogy amennyiben az ügyvédjével a kapcsolatot megszakítja, úgy rosszhiszeműen kibújni törekszik a büntetés-végrehajtás alól.

 

Fentiek alapján megállapítható,hogy Tobin Úr visszaélve a joggal, maga teremtette meg azt a helyzetet, hogy a magyar hatóságok ne érhessék el, ami azonban a szökés intellektuális formájának minősül. 2006.február 7-én nyilván titokban  Tobin Úr Magyarországon tartózkodott, és az ide mellékelt ügyvédi meghatalmazást írta alá Budapesten. Az új ügyvéd a bíróság pecsétjéből megállapíthatóan, a bíróságon eljárt, és megtekintette az iratokat, nyilván tájékoztatta Tobin Urat, hogy a börtönbüntetését le kell töltenie. ( Tobin Úr aláírásának valódiságát igazságügyi szakértői vélemény támasztja alá, melyet szükség esetén megküldök). Ezért ha más okból nem is, de 2006. február 7-i magyarországi látogatása miatt ezen időponttól Tobin Úr szökésben lévőnek minősül.

 

Mint említettük az Önök jogát nem ismerjük, azonban biztosra vesszük azt, hogy ezen adatok birtokában az Önök korábban és jelenleg hatályos büntető jogszabálya értelmében is magatartása szökésnek minősül.

 

Ezért arra kérem Önt, hogy szíveskedjék jelen kérelmünket

 

perújítási kérelemnek

 

tekinteni amely arra irányul, hogy az eljárást ezen döntő bizonyítékokra figyelemmel újra tárgyalni szíveskedjék.

 

Lehetséges, hogy jelen beadványunk nem felel meg az Ír jog normáinak, ez esetben  arra kérjük Önt, hogy ez esetben jelen kérelmünk hibáiról és a megfelelő módról szíveskedjen bennünket tájékoztatni. Természetesen vállaljuk, hogy az ügyben bármely iratmegküldési vagy nyilatkozattételi utasításainak haladéktalanul az Ön által közölt módon eleget teszünk.

 

Végezetül tisztelettel kérjük Önt annak a helyzetnek a megértő értékelésére, hogy immár 13 éve Tobin Ciarantól a mai napig nem érkezett egy olyan levél vagy üzenet, amelyben sajnálkozását vagy részvétét fejezi ki és nem tudunk beletörődni abba, hogy egy két kisgyermek haláláért felelős bizonyosan bűnös ember semmilyen büntetésben nem részesül tettéért.

 

Szíves tudomására hozom Önnek, hogy az ügyben egyébként a Strasbourgi Nemzetközi Bírósághoz is fordultunk.

 

 

Tisztelettel

 

 

Zoltai Bence

2016 Leányfalu és

Jogi képviselője

 

2013. március 14.

Komoly fordulat következett be az ügyben, megnyílt a végleges megoldás egyik lehetséges útja. Mint az korábban is nyilvánosságra került, az ír gázoló a 2006-ban egy új ügyvédi meghatalmazást csatolt perének anyagához. Ezen meghatalmazással kapcsolatban már korábban is felmerült az, hogy az okirat valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmazhat, és emiatt egy másik büntetőeljárás elindult, annak vizsgálata tárgyában, hogy ez az okirat eredeti vagy hamis. Ezt a vizsgálatot a rendőrhatóság bizonyítottság hiányában lezárta, azaz arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem bizonyítható a magánokirat hamisítás megtörténte. A mai napon azonban a Legfőbb Ügyészség arról tájékoztatott, hogy ebben az ügyben a nyomozást megszüntető határozatot hatályon kívül helyezi, és a nyomozás továbbfolytatását rendeli el. Ez az eljárás rendkívül kedvezően érinti az ügyet, hiszen nyilvánvalóan megnyugtatóan tisztázódni fog az, hogy történt-e az ügyben okirathamisítás vagy nem, és amennyiben történt és abban az ír gázoló szerepet játszott, úgy ellene egy újabb büntetőeljárás indul. Ez az eljárás egyébként azt a fontos tényt is eldönti, hogy nevezett járt e Magyarországon az elfogató parancs kibocsátását követően, mert ebben az esetben már szökése nyilvánvaló ténykérdés, és véleményem szerint mindez egy újabb kiadatási eljárás megindításához is elegendő adatot szolgáltat. Ismételten megbeszéltük ügyfelemmel, hogy ezt a küzdelmet soha fel nem adjuk, addig folytatjuk, amíg az eddig letöltött 7 hónapon túl büntetésének hátralévő részét le nem tölti.

 

2013 március 20.

Reding Asszony nyilatkozott!

 

A politikai mínősítés a politikusok dolga,szakmailag pedig úgy érzem nincs értelme minősíteni.

Első felindulásomban arra gondoltam vajon miért nem Zoltai Bence  ül az alapjogi biztos helyén.Aztán végiggondolva, megpróbáltam elhessegetni a gondolatot,ami nem sikerült.

Tényleg,Lenne Nála alkalmasabb?

 

2013 március 29

Tobin diplomáciai úton jelezte,hogy hajlandó büntetését megkezdeni,ha miniszteri garanciát kap,arra,hogy Magyarország engedélyezni fogja az írországi letöltést.Navracsics Tibor Miniszter Úr előzetesen véleményünket kérte,majd a garanciát megadta.

2013 április 1-augusztus 30.

Tobin  több levélben informálódik,de az érkezését nem hajlandó konkretizálni.

2013.augusztus 30

Az  idő múlására figyelemmel további halasztási kérelmeket terjeszt elő,ám szándéka egyre inkább az időhúzásra enged következtetni.

2013 szeptember 23

Újfent értékelve, és ismét áttekintve az ügyet,Navracsics Tibor és KIM jogi szakértői ,perdöntő felfedezést tesznek:Írország közjogi hibát vétett ,elkésett egy olyan jognyilatkozat megtételével,amelyre alapította eddigi elutasító álláspontját.Navracsics Tibor Miniszter írásban jogértelmezést kér az EU biztosától Vivienn Redingtől,aki megerősíti az ír közjogi aktus érvénytelenségét.Eszerint Írország köteles végrehajtani a büntetést.

2013 szeptember 27.

Tobin-vélhetően- megismerve az EU álláspontját 2013 november 8-ig kér haladékot.

2013 október  1.

Mára minden kiskapu bezáródott,tudni vélem,hogy az ügy végére értünk,bár éberen figyelünk a fenti határidőre…..

2014 január 13

Elérkezett a  várva várt pillanat,megérkezett.Őrizetbe vették és megkezdte a büntetését.Ügyvédi pályám legnagyobb sikerdíja volt az,hogy ügyfelem mellett lehettem abban a pillanatban amikor megtudta,hogy győztünk,és láttam végre mosolyogni.A vállára tettem a kezem,és a mai naptól tegeződünk.