YouTube Google Maps E-mail
"Jogról, fehéren - feketén."
jogimegoldasok.hu
Home Internetjog
Az Internetes kommunikáció használata mára mindennapi életünk részévé vált. Az Internet által biztosított “korlátlanság” és az információk azonnali elérhetősége kezdettől fogva jelentős vonzerőt jelentett és komoly segítséget nyújtott a felhasználók számára a hétköznapi problémák megoldásában éppen úgy, mint egy tudományos feladat megoldásában, a barátokkal, ismerősökkel való kapcsolattartásban. Az e- kommunikáció hivatalos elfogadásával egyre szélesebb körben ilyen módon intézhetjük banki, közigazgatási és peres ügyeinket is. Ennek jelentőséget felértékeli az okos telefonok, az Ipadek terjedése, amelyek egyre inkább felszámolják a “helyhez” kötöttséget. Miközben a világháló nyújtotta lehetőségek és az időkímélő technikák összekapcsolása jelentős mértekben megkönnyíti hétköznapjainkat, csak kevesen gondolnak abba bele, hogy a jog a virtuális térben is érvényes, sőt olykor itt egészen más szabályok is érvényesek. A tapasztalatok szerint a közösségi oldalak használata során vagy a más módon való közzétételkor, illetve a keresőoldalak igénybevételekor csak kevesen számolnak azzal, hogy az Internet egyben a “folyamatos jelen”. Az itt közölt információ évek múltán sem törlődik, a felhasználók “sütijeit” pedig a böngészők nem csupán őrzik, hanem össze is kapcsolják. Ezért ha valaki nem a – más kommunikációs formában is irányadó – jogszabályok szerint jár el, nem tartja tiszteletben mások személyiségi jogait, szellemi tulajdonát, illetve nem gondoskodik saját adattartamának megfelelő védelméről, akár évek múltán is bajba kerülhet. Az Internetről szerzett információk felhasználására is irányadó például a forrás-megjelölési kötelezettség, a közzétett vélemények pedig nem léphetik túl a vélemény-nyilvánítási szabadság kereteit. Ellenkező esetben a felhasználó éppen úgy szembenéz a büntetőjogi következményekkel (szerzői és szomszédos jogok megsértése, rágalmazás, becsületsértés, stb…), mint a személyiségi jog megsértésének polgári jogi következményeivel. Mindemellett külön büntetőjogi következményekkel jár, ha az adat-felhasználás és adatszerzés keretei eleve illegális módon történnek.

 

Érdemes megemlíteni azt is, hogy a közösségi térben folytatott kommunikáció a jogi eljárásban bizonyítékok forrása, konkrét ügyekben azt az ügyben eljáró hatóságok, szakértők is figyelemmel követik.

 

   

 

 

E témakörben irodám felkészült szakjogász partnere várja kérdéseit.